KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Od pátek, 1. březen 2024 -  16:30
Do pátek, 31. květen 2024 - 18:30

AKTUÁLNÍ KURZ RODIČOVSKÝCH DOVEDNOSTÍ PROBÍHÁ. DALŠÍ CYKLUS PLÁNUJEME NA JARO 2024.

Rodičovství je důležité a jako dovednost potřebuje být pěstováno.

Posunuli jsme začátek oproti původnímu plánu o 14 dní! Stále je tedy šance začít. Kurz efektivního rodičovství pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, povzbuzovat je i řešit konflikty a předcházet jejich nevhodnému chování. Být jim dobrým průvodcem životem a společnou cestu si vzájemně užít.

2023 KER

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

Místo Stodola CPR Ráj Pavlovice u Přerova
Více informací:

Popis kurzu

Lektor podává krátký teoretický výklad a na velkém množství praktických příkladů i nácviku modelových situací ze života rodin ukazuje rodičům principy a zásady výchovy založené na spolupráci a respektu mezi rodiči a dětmi. K upevnění a zažití získaných informací dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování. Kurz je veden v uzavřené skupině formou prožitkových her, modelových situací, praktických cvičení a diskusí.

Jednotlivá témata kurzu

  • Základní stavební kameny efektivního rodičovství
  • Rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče. Rodinná atmosféra, sourozenecké konstelace.
  • Pochopení nesprávného chování dětí, řešení problémů
  • Povzbuzování – budování sebedůvěry dítěte
  • Komunikace – jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
  • Komunikace – jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
  • Přirozené a logické důsledky chování – cesta k samostatnosti
  • Disciplína, rodinná pravidla, rodinné rady