Podporujeme každého, aby dovedl žít naplněný život v souladu se sebou,
se svou rodinou, komunitou i přírodou.

 

RODINA MÁ BÝT BEZPEČNÝM PŘÍSTAVEM PRO KAŽDÉHO Z NÁS.

 

POMÁHÁME s rozvojem rodičovských a partnerských kompetencí a osobnostním růstem každého člověka.

POSILUJEME osobní zodpovědnost lidí za prostředí, ve kterém žijí.

INSPIRUJEME k aktivnímu přetváření místa, kde žijeme ve fungující přírodní systém a živou komunitu.

MĚNÍME ÚHEL POHLEDU na hospodaření se zdroji.

To se děje formou vzdělávacích akcí (besedy, přednášky, semináře, kurzy...), vzájemným sdílením a odezíráním životního stylu i formou základního rodinného poradenství.

IMG 5527

Organizujeme také programy na podporu mezigenerační spolupráce, trávení volného času rodin s dětmi a příměstské i pobytové tábory pro děti a mládež. Provozujeme dětskou skupinu - Lesní klub František s kapacitou 12 dětí se zaměřením na montessori a lesní pedagogiku v křesťanském duchu a denně poškolní klub Zahrada s kapacitou 15 dětí. S pomocí rodin a dalších podporovatelů budujeme velkou permakulturní zahradu.

Naše motto zní: FANDÍME RODINĚ!

 

IMG 5618