2020 - 2022 - DĚTSKÁ SKUPINA LESNÍ KLUB FRANTIŠEK

 Logo OPZ barevnę

Název projektu: Dětská skupina Lesní klub František    Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016189   Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31.3.2022

Cílem projektu je kontinuálně podpořit financování zařízení péče o děti, dosud financovaného z OPZ a tím v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky. Zároveň podporuje inovativní péči o děti s ohledem na maximální pobyt dětí venku. Dětská skupina Lesní klub František využívá a zároveň buduje za pomoci rodičů velikou přírodní zahradu a také využívá široké okolí obce včetně lesů a luk.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.

 

2018 - 2021 - VENKU JAKO DOMA

Logo OPZ barevnę         

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 127/03_16_047/CLLD_15_01_032
Název výzvy: MAS MB - 1.výzva OPZ - Prorodinná opatření

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007900     Název projektu: VENKU JAKO DOMA     Doba realizace: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021

Cílem projektu je vznik a provoz Dětského klubu ZAHRADA s kapacitou 15 dětí a realizace 18-ti příměstských táborů, každý s kapacitou 20 dětí, tak abychom rodičům v regionu umožnili lepší skloubení rodiny a práce. Péče o děti je převážně venku v prostředí zahrady CPR Ráj a v okolní přírodě.

 

2018 - 2020 - DĚTSKÁ SKUPINA RÁJ  (Lesní klub František) 

Logo OPZ barevnę

Název projektu: Dětská skupina Ráj     Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006734    Doba realizace projektu: 1. 5. 2017 - 31.3.2020

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Přerov (resp. Pavlovice u Přerova) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání. Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.

 

2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - RODINA - ROSTEME SPOLEČNĚ

logoMPSV-m-sm logo-kraje-na-web

Vzděláváme rodiče, partnery, prarodiče i každého z vás, kdo chce pracovat na osobnostním rozvoji, partnerských a rodičovských kompetencích, chce se inspirovat jak od našich skvělých lektorů, tak od lidí, kteří se u nás potkávají, žijí podobné situace a můžou pro nás být také impulsem k našemu růstu. Tam, kde je to potřeba, zajistíme hlídání pro vaše děti.

Partneři projektu - MPSV, Úřad práce ČR, ESF, Olomoucký kraj, Arcibiskuptství Olomoucké, Děkanát Přerov, obec Hradčany, obec Pavlovice u Přerova, obec Prosenice.

 

2016, 2015, 2014 a 2013 - RODINA - BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

Samostatné projekty v jednotlivých letech se stejným názvem  - komplexní nabídka vzdělávacích, poradenských a osvětových programů pro rodiny s dětmi. Tvoří ji samostatné přednášky a besedy pro širokou veřejnost, kurzy, rodičovské skupiny pro účastníky rodičovských kurzů z minulých let, interaktivní preventivní besedy pro žáky ZŠ a jejich rodiče, tréninkové víkendové a letní programy pro rodiče, jednorázové akce pro rodiny s dětmi a základní rodinné poradenství. Od roku  2015 vám chceme několik prorodinných programů nabídnout přímo ve vaší obci a také vám můžeme pomoci některé akce a aktivity, které rodiny potřebují, u vás uspořádat.

Partneři projektu MPSV, Úřad práce ČR, ESF, Olomoucký kraj, Arcibiskupství Olomoucké, Děkanát Přerov, Obec Hradčany.

84x106-images-logo MPSV - rodina  72x74-images-logoMPSV-m-sm   ESF LOGO269x97-images-logo-kraje-na-web  104x124-images-Hradčany PR znak     logo-arcibiskupstvi olomoucke1   logo

 

"Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost -

V období od 1.4.2014 do 31.3.2015 bylo podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 180 000,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 153 000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 27 000,- Kč. více zde

logo oplzzlogo-olomouckeho-krajelogoMPSV-m-sm

GRAPO

V roce 2013 i 2014 jsme se zapojili do společných projektů mateřských center podpořených formou Významného projektu Olomouckým krajem. Projekt je určen na podporu činnosti mateřských a rodinných center, osobní náklady,  vybavení, provoz center.

logo-kraje-na-web

 

2012     RODIČOVSTVÍ OD A do Z

  • Aktivity na podporu mezigeneračních vztahů - jednodenní i vícedenní programy - Víkend pro matky s dcerami, Dny pro rodiče s dětmi, Den pro radost - pro osamělé rodiče a jejich děti, tábor pro maminky s dětmi, Kluby rodičů s dětmi.
  • Programy pro manžele - Kurz přirozeného plánování rodičovství, Kurz Manželské večery, Víkend pro rodiče, Den pro manželství (v rámci Národního týdne manželství), Cyklus besed o komunikaci a vztazích v rodině.
  • Cyklus interaktivních workshopů pro děti školního věku a jejich rodiče
  • Programy pro rodiče - Kurzy Efektivní rodičovství, Cyklus besed o výchově dětí, Víkend pro maminky, Příprava na manželství a rodičovství, Poradna pro rodiče v obtížných situacích
  • Komplex programů, podporujících aktivní otcovství - Klub aktivních otců - KAO, Víkend pro táty s dětmi, Víkend pro otce na téma: Rodina je moje firma
Tento projekt je navazujícím projektem na naše dosavadní dva projekty "Ráj pro vás a vaše děti" a "Život je dobrodružství - povídej!". Partneři projektu MPSV, Obec Hradčany

 

2012     HROU A POHYBEM – NUDIT SE NEBUDEM – investiční projekt na zpevnění hracích ploch v areálu, nákup venkovních stolových souprav a vybavení prostor venkovními i stolními hrami. Partner projektu: SZIF

2010     STODOLA – MÍSTO, KDE TO ŽIJE  - žadatelem byla ŘKF, projekt se týkal opravy a základního vybavení budovy multifunkčního klubu Stodola v areálu dvora. Partner projektu: SZIF

2009 - 2011    RÁJ PRO VÁS A VAŠE DĚTI   -  rozvoj a rozšíření nabídky aktivizačních služeb pro rodiče s dětmi jak v  prostorách Centra pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova, tak na dalších 2 místech v okrese Přerov - v Oáze v Přerově - Předmostí a na faře v Domaželicích. Zároveň jsme v projektu vytvořili základní poradenství pro ženy i muže v obtížných situacích. Součástí je také nabídka pravidelných i jednorázových programů pro aktivní trávení volného času rodin s dětmi. Partneři projektu MPSV, Obec Hradčany

2009 - 2011      ŽIVOT JE DOBRODRUŽSTVÍ - POVÍDEJ!    -  rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů pro manžele, snoubence, mladé lidi a rodiče. Tento projekt nabízí několik vzdělávacích programů pro různé skupiny klientů z oblasti partnerských a manželských vztahů, posilování rodičovských dovedností a zdravého životního stylu. Je zaměřen na rozvoj kompetencí pro zvládnutí našich základních životních rolí: osobnost, partner, rodič. Partneři projektu MPSV a Olomoucký Kraj

2009 - 2011      EENY MEENY - NEJEN PLÍNY  -  v prvním roce vzdělávání rodičů na pobytových kurzech anglického jazyka s hlídáním dětí doplněné e-learningem. V druhém roce projektu partnerská mateřská centra navazovala spolupráci s mateřskými centry nebo podobnými organizacemi v zahraničí. Během druhého roku projektu vznikly profily jednotlivých rodin zapojených do mezinárodní spolupráce. Profily rodin z každého MC a od každého zahraničního partnera jsme vydali v dvojjazyčné publikaci "Jak se žije rodině v Evropě". Stejný název nesla i mezinárodní konference na závěr projektu, kde jsme si pozvali zahraniční hosty z partnerských organizací i odborníky na prorodinnou politiku. Hlavní žadatel: o.s. OLiVY, Partneři: MC Heřmánek (o.s. Heřmánci), MC Krteček, MC Provázek (o.s. Pro Vás), CPR Ráj, MC Rybička. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2010 - 2011  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA V AKTIVITÁCH OÁZY PŘEDMOSTÍ

         za podpory Statutárního města Přerov

2008   BABIČČINY BUCHTY A DĚDOVY NÁPADY

         Programy pro prarodiče s vnoučaty - za podpory Olomouckého Kraje

2007   EXIT - Pravidelné programy pro děti a mládež od 13 let

2007 - 2008   PROFESIONALIZACE MATEŘSKÝCH CENTER Olomouckého kraje   - tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Probíhal od ledna 2007 do června 2008 a spolupracovalo v něm 8 MC. Obsahem projektu byla profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji prostřednictvím zaměstnání žen navracejících se na trh práce a řízením jejich odborné praxe. Profesionalizace představovala zřízení místa manažerky neziskové organizace se zaměřením na práci se ženami na a po rodičovské dovolené.