Centrum pro rodinu Ráj je nestátní nezisková organizace, která se věnuje preventivním programům na podporu funkční rodiny. Sídlíme v obci Pavlovice u Přerova v Olomouckém kraji.

Každoročně naše programy využívá okolo 350 rodin z 80 obcí, z 10-ti krajů ČR, intervencí s klienty míváme 6-8 tisíc.

Mezi specifika našeho centra patří velká účast mužů a otců na vzdělávacích i mezigeneračních programech, záběr na všechny generace, včetně dospívajících a mladých dospělých, které zapojujeme do přípravy a realizace táborů (základna víc než 30 vedoucích z řad mládeže, které vzděláváme a zapojujeme nejen do táborů, ale i do akcí pro rodiny).

Dalším specifikem je, že i přes to, že sídlo našeho centra je na vesnici, nachází si k nám cestu rodiny z velmi širokého regionu. K programům využíváme také velkou zahradu (5 000 m2), o kterou pomáhá pečovat komunita rodin okolo dětské skupiny. Dále stojí za zmínku, že všichni zaměstnanci v Centru pro rodinu Ráj pracují na kratší pracovní úvazky z důvodu lepšího skloubení rodiny a práce. 

Od roku 2006 do roku 2017 bylo Centrum pro rodinu Ráj zároveň pastoračním střediskem Olomoucké arcidiecéze pro děkanát Přerov. V červnu 2007 bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení - IČO: 22661701. Od roku 2014 je Centrum pro rodinu Ráj podle nového Občanského zákoníku zapsaným spolkem.  Na aktivitách a projektech se v průběhu let podíleli pastorační asistenti Arcibiskupství olomouckého, vlastní zaměstnanci, brigádníci a dobrovolní spolupracovníci. 

Jsme členy Rodinného svazu a Unie center pro rodinu a komunitu.

Děkujeme všem, kteří jste v tom s námi! :-)