Děti Lesním klubem František provází náš tým průvodců:

Vedoucí průvodců Barbora Stiskálková                               

IMG 6071Vedoucí průvodců Barča chtěla být již od mala paní učitelkou ve školce, ale cestu ke svému snu si prošlapala až mnohem později.

V roce 2020 ukončila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Speciální pedagogika - učitelství pro MŠ. Poté dostala nabídku pracovat v Lesním klubu František.

Téma lesní školky je jí velmi blízké, a tak nabídku přijala a od té doby působí jako vedoucí v naší lesní školce. Kromě dalších kurzů absolvovala kurz Stimulační program Maxík, který využívá při přípravě předškoláků na jejich školní docházku. Další kurzy, které absolvovala jsou Polytechnika v MŠ, Metodika pohybových her pro děti do 2 let a pro děti od 2 do 3 let, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Ve volném čase ráda chodí na procházky do přírody.

 
Katarína Florková                               

IMG 6032Průvodkyně Katy je řádová sestra, která patří do Misijní kongregace Služebnic Ducha svatého. Na univerzitě ve Vídni vystudovala farmacii a několik let pracovala jako lékárnice. Poté byla určena ke službě do České republiky, kde si udělala kurz Pracovník v sociálních službách a pracovala v Denním centru pro lidi bez domova ve Valašském Meziříčí a také ve službách osobní asistence na Charitě ve Valašském Meziříčí.

Po přestěhování do Přerova začala pracovat v našem Centru pro rodinu Ráj, kde se zúčastnila několika certifikovaných kurzů po práci s dětmi. Konkrétní práce s dětmi v lesním klubu je pro Katy školou života i posláním a velmi ji baví, což je na její práci velmi znát. Ve volném čase si ráda vyjde do přírody nebo si přečte dobrou knihu.

 

 Hana Gábová 

IMG 6005Hanka pracuje v Centru pro rodinu Ráj již 8 let, za tu dobu si postupně navyšovala kvalifikaci.

Absolvovala kurz Chůva pro dětské skupiny, Polytechnika v MŠ, vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. S těmi ji baví především kreativní tvoření, vyrábění a výtvarka. Ve volném čase si sama ráda zajde na keramiku, ráda peče a zkouší nové recepty.

 

 

 

 

Petra Pročková 
 
Eliška Opletalová

IMG 6062Eliška je průvodkyní v lesním klubu a aktuálně i lektorkou kroužku Moderní gymnastika. Kromě této práce ještě studuje obor Andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se v rámci své bakalářské práce zabývá tématem vzdělávání v rodičovství. V rámci osobního a pracovního rozvoje absolvovala kurz Chůva, půroční kurz Psychologie v každodenním životě dětí, Kurz polytechnické dílny a celoživotně se pak zajímá o psychologii a psychohygienu. Velkou část svého dětství a dospívání strávila sportem - moderní gymnastikou, nabyté zkušenosti teď zúročuje právě jako lektorka kroužku v našem Centru. Mezi její záliby patří hraní na kytaru a zpěv, pobyt v přírodě, kreativní činnosti, cizí jazyky, studium a seberozvoj, má za sebou 4 letní tábory jako hlavní vedoucí a nespočet jako vedoucí. Má výborné znalosti angličtiny a 5 letou zkušenost v doučování dětí i dospělých.

  

 

Lucie Orálková

IMG 6055