"Děti tvoří naši budoucnost. Nejdříve tím, že se narodí do rodiny a tím dají dospělým příležitost doprovázet je na části jejich životní cesty a pak samotnou budoucnost vytváří a žijí."

Lesní klub František provozujeme od dubna 2018 a vytváříme prostor pro děti předškolního věku od 2,5 do 7 let v režimu lesní školky s montessori prvky na křesťanských základech.

V našem Lesním klubu František se snažíme dětem předávat hodnoty jako jsou pokora, úcta, respekt k druhým, budovat v nich trpělivost a zároveň umožnit každému dítěti rozvíjet jeho vlastní individuální potřeby a vlastnosti.

IMG 6800

Za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte považujeme přírodu a je tedy pro nás důležitý co nejdelší pobyt dětí v přírodě a vzdělávání a péči o ni.

Staráme se s dětmi o velkou přírodní zahradu, prozkoumáváme okolní lesy i zajímavá zákoutí v okolí obce. Děti se seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků. Mají možnost učit se v reálných situacích, které kolem nich vznikají.

lesni klub3

2022 dvur2

LKF 5572

2022 zahrrada2

LKF 5796

2022 dvur1

2022 dvur5

2022 dvur

Snažíme se, aby každé dítě rozvíjelo svůj maximální potenciál. Východiskem naší péče jsou i principy montessori: připravené prostředí, připravený dospělý, řád, partnerský přístup, respektování senzitivních fází dítěte, svobodná volba práce, polarizace (koncentrace) pozornosti, zodpovědnost a samostatnost.

LKF 5884

IMG 6901 1

 

Děti při všech aktivitách vedeme k přirozené úctě k životu, k vděčnosti Bohu i lidem okolo nás.

 

 

 

 

 

INFORMACE O PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

2020 - 2022 - DĚTSKÁ SKUPINA LESNÍ KLUB FRANTIŠEK

 Logo OPZ barevnę

Název projektu: Dětská skupina Lesní klub František
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016189
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31.3.2022

Cílem projektu je kontinuálně podpořit financování zařízení péče o děti, dosud financovaného z OPZ a tím v místě realizace zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. 

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky. Zároveň podporuje inovativní péči o děti s ohledem na maximální pobyt dětí venku. Dětská skupina Lesní klub František využívá a zároveň buduje za pomoci rodičů velikou přírodní zahradu a také využívá široké okolí obce včetně lesů a luk.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.